Kerne stof

Kernestoffet kan godt ændre sig lidt i løbet af året, men det er kun små ændringer.

Oversigt over emner

Bølger

Lyd

Lys

Kort om nogle fagudtryk

Her kan du er eksempler på forskellige fagudtryk

Fagudtryk