Kerne stof

Kernestoffet kan godt ændre sig lidt i løbet af året, men det er kun små ændringer.

Oversigt over emner

Trigonometri

Ekspotentiel funktioner

Lineær funktioner

Afleverings opgaver

Afleveringsopgave1

Opgaver inde for forskellige emner

Her kan du træne opgave typer som du ikke er så god til, der er også eksempler på forskellige udregning

Ekspotentiel funktioner